ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε.Φ.


ΕΤΟΣ

ΤΑΞΗ Α

ΤΑΞΗ Β

ΤΑΞΗ Γ

2001

NAI

NAI

2002

NAI

NAI

2003

NAI

NAI

2004

NAI

NAI

NAI

2005

NAI

NAI

NAI

2006

NAI

NAI

NAI

2007

NAI

NAI

NAI

2008

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ


2004

2007

2008


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΕΤΟΣ

ΤΑΞΗ Α

ΤΑΞΗ Β

ΤΑΞΗ Γ

1997

Όλα

2001

Όλα

2003

Όλα

2004

NAI

NAI

NAI

2005

NAI

NAI

NAI

2006

NAI

NAI

NAI

2007

NAI

NAI

NAI

2008

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΧΗΜΕΙΑΣ