ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Κατ. Γ΄Τάξης

ΤΑΞΗ Α

1. Κινηματική

2. Δυναμική

3. Έργο - Ενέργεια

ΤΑΞΗ Β΄

Φυσική Γεν. Παιδείας

1. Στατικός Ηλεκτρισμός

2. Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα

3. Ηλεκτρομαγνητισμός

4. Ταλαντώσεις

Φυσική Κατεύθυνσης

1. Αέρια
2. Θερμοδυναμική Ι. και ΙΙ.

3. Επαγωγή

4. Εναλλασσόμενο ρεύμα – Αυτεπαγωγή.

Χημεία Κατεύθυνσης

Lavoisier

1. Από όλη την ύλη.

ΤΑΞΗ Γ΄
Φυσική Κατεύθυνσης

Maxwell

1. Ταλαντώσεις

2. Κύματα

3. Μηχανική στερεού Ι. και ΙΙ.

4. Κρούσεις

Χημεία

1. Δομή ατόμων

2. Ιοντική Ισορροπία.

3. Οργανική Χημεία

Για επικοινωνία: dmargaris@sch.gr