Θέματα εξετάσεων 2014


28/5/2014. Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής παιδείας.
30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Ιστορία Γενικής Παιδείας
 30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ.Π.
 30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Φυσική Γενικής Παιδείας
30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Βιολογία Γενικής Παιδείας
02-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
02-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατ.
04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία Θετικής.

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Χημεία Βιοχημεία Τεχνολογικής.
04-06-14. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Νεοελληνική λογοτεχνία.
06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
10-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
10-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
12-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας