Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Δείτε παρακάτω τα θέματα  σε όλα τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2020.

ΓΕΛ

Θέματα Γλώσσας με το Νέο Σύστημα

Θέματα Γλώσσας με το Παλαιό Σύστημα

Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ

Μαθηματικά ΓΕΛ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (παλαιό σύστημα)

Μαθηματικά (Ημερήσια, παλαιό)

Μαθηματικά (Εσπερινά, παλαιό)

Θέματα Βιολογίας Νέο Σύστημα

Βιολογία Θετικών σπ. Ημερήσια. παλιό σύστημα

Βιολογία Θετικών σπ. Εσπερινά . παλιό σύστημα

Βιολογία  Γ.Π.. Ημερήσια παλιό σύστημα

Βιολογία Γ.Π. Εσπερινά  παλιό σύστημα

Κοινωνιολογία

Φυσική

Φυσική ημερήσια (παλιό σύστημα)

Φυσική εσπερινά (παλιό σύστημα)

Λατινικά (Ημερήσια - Παλαιό σύστημα)

Λατινικά (Εσπερινά - Παλαιό σύστημα)

Ιστορία ΓΕΛ

Πληροφορική ΓΕΛ

Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια) Παλαιό Σύστημα

Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά) Παλαιό Σύστημα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (ημερήσια) Παλαιό Σύστημα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (εσπερινά) Παλαιό Σύστημα

Χημεία (νέο σύστημα)

Χημεία (Ημερήσια) πατήστε εδώ παλαιό σύστημα

Χημεία (Εσπερινά) πατήστε εδώ παλαιό σύστημα

Οικονομία.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Ημερήσια)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Εσπερινά)

 

ΕΠΑΛ 

Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ

Άλγεβρα  ΕΠΑΛ

Στοιχεία Μηχανών

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Αρχές Οικονομικής θεωρίας

Ιστορία Σύγχρονη Τέχνης

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές' ΕΠΑΛ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ

Ηλεκτροτεχνία 2 - ΕΠΑΛ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) - ΕΠΑΛ

Υγιεινή - ΕΠΑΛ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) - ΕΠΑΛ