ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΑΞΗ Α
ΤΑΞΗ Β΄
Φυσική Γεν. Παιδείας
Φυσική Κατεύθυνσης
1. Αέρια 
2. Θερμοδυναμική Ι. και ΙΙ.
Χημεία Κατεύθυνσης
Lavoisier
ΤΑΞΗ Γ΄
Φυσική Κατεύθυνσης
Maxwell
3. Μηχανική στερεού Ι. και ΙΙ.
Χημεία
Για επικοινωνία: dmargaris@sch.gr