ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε αρχεία Interactive Physics τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν υλικό επίδειξης, είτε με τη χρήση φύλλου εργασίας σαν Εργαστηριακές Ασκήσεις.
Α΄ΤΑΞΗ

Μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων (a14), φύλλο εργασίας (asx4) και έτοιμες εικόνες (asx5)

Ο πρώτος Νόμος του Νεύτωνα (a12) και φύλλο εργασίας (asx2)

Αδράνεια. Το πείραμα του Γαλιλαίου (a19)

Ο δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα (a13) και φύλλο εργασίας (asx3).

Ομαλή κυκλική κίνηση. Τρία αρχείa για επιτάχυνση –δύναμη (a3) , περιστρεφόμενη ράβδος (a2) και επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση (a1), μαζί με φύλλο εργασίας (asx1).

Αρχή της επαλληλίας και εφαρμογή της στην οριζόντια βολή (a4). Οριζόντια βολή με κίνηση αεροπλάνου (a5)

Βαρύτητα. Ένας δορυφόρος (a15), δύο δορυφόροι (a16), από τη Γη στη σελήνη (a17) και φύλλο εργασίας (asx6).

Ορμή. Ένα αρχείο για εσωτερικές εξωτερικές δυνάμεις (a6), ένα για την αναγκαιότητα ορισμού της ορμής παρακολουθώντας τα αποτελέσματα μιας κρούσης ανάλογα με τη μάζα και την ταχύτητα του σώματος (a7), η αρχή διατήρησης της ορμής (a8) και δύο σώματα δεμένα στα άκρα οριζόντιου ελατηρίου (a9).

Δύο αρχεία, ένα για πλαστική κρούση με σώμα δεμένο στο άκρο ελατηρίου (a10) και ένα για μη πλαστική κρούση (a11).

Κατακόρυφο ελατήριο και διατήρηση της Μηχανικής ενέργειας.(a18).


Β΄ ΤΑΞΗ

Επιτάχυνση και εκτροπή φορτισμένου σωματιδίου με συνδυασμό δύο ομογενών Ηλεκτρικών πεδίων. (b1)

Κίνηση μορίων (b4).

Πώς θερμαίνεται ένα αέριο; (b6)

Ισόθερμη συμπίεση αερίου με μέτρηση της πίεσης και του προσφερόμενου έργου και χάραξη της μεταβολής σε άξονες p-V. (b8)

Ισοβαρής θέρμανση (b7)

Αδιαβατική εκτόνωση και συμπίεση αερίου. (b5)

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο (b2), (b3).

Κίνηση μορίων. Βαθμοί ελευθερίας. (b9)

Εισαγωγή και εξαγωγή φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ. (b10) και (b11).

Μελέτη της κίνησης φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ. (b12) και φύλλο εργασίας (bsx1).

Κίνηση δύο σωματιδίων σε ΟΜΠ. (b13).

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου υπό γωνία σε ΟΜΠ. (b14)

Επαγωγή. Οριακή ταχύτητα αγωγού σε επαφή με δύο οριζόντιους αγωγούς (b15)

Επαγωγή. Οριακή ταχύτητα αγωγού σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους και με πηγή. (b16)

Μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου με χρήση του MultiLog. Φύλλο εργασίας (bsx2) και φύλλο Excell για τους υπολογισμούς (bsx2a).


Γ΄ ΤΑΞΗ

Ταλαντώσεις. Ένα αρχείο (g19) για τη μελέτη της α.α.τ. της φθίνουσας και της εξαναγκασμένης Ταλάντωσης, ένα για σύνθεση δύο ταλαντώσεων (g20) και δύο φύλλα εργασίας (gsx3) και (gsx4) για μελέτη διακροτήματος.

Και αν οι ταλαντώσεις δεν έχουν την ίδια διεύθυνση; Εκτός ύλης μεν, αλλά άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση . (g22)

Κύματα. Ένα αρχείο (g26) μελέτη εγκάρσιου μαζί με φύλλο εργασίας (gsx5) και ένα για εγκάρσιο και διαμήκες κύμα. (g27).

Δύο αρχεία για μελέτη της ολικής ανάκλασης (g1) και (g2).

Ανάλυση του φωτός (g3) .

Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. (g4).

Ανατροπή ράβδου, η οποία στηρίζεται σε δύο σημεία της κατά τη μετακίνηση ενός ανθρώπου (g5)

Ανατροπή σώματος με μελέτη του σημείου εφαρμογής της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου. (g6)

Αναπαράσταση των Ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Ασκ.: 4.58, (g7), 4.70 (g8), σχήμα σχολικού βιβλίου σχ. 4-4. (g12).

Υπερπήδηση εμποδίου. (g9).

Οριζόντια ράβδος δεμένη με νήμα κατά μήκος της οποίας κινείται ένα σώμα. Πότε κόβεται το νήμα. (g10)

Τρία αρχεία για κατανόηση του κέντρου μάζας (g11), της σύνθετης κίνησης (g12) και της κίνησης ελεύθερου σώματος (g13).

Τροχός, τριβή και κίνηση (g18), συνοδευόμενο από φύλλο εργασίας (gsx2).

Σώμα που κρέμεται από τροχαλία. (g14).

Κίνηση κυλίνδρου κατά μήκος δύο επιπέδων, ενός λείου και ενός όχι. Σταθερών (g15) και ελεύθερων να κινηθούν (g16)

Μελέτη της κίνησης σφαίρας κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου για διάφορες τιμές ταχύτητας και συντελεστή τριβής.(g17)

Μια προσομοίωση της πλαστικής κρούσης με μελέτη της κίνησης ενός κύβου πάνω σε κινούμενο επίπεδο.(g21).

Το φαινόμενο Dopler (g25)

Ελαστική κρούση (g23)

Πλαστική κρούση (g24)

Και αν έχουμε σκέδαση; (g28)

Eπιστροφή