Θέματα Εξετάσεων 2012
Εξετάσεις ΓΕΛ.


01) Νεοελληνική γλώσσα. 
02) Βιολογία Γενικής Παιδείας. 
03) Φυσική Γενικής Παιδείας. 
04) Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής. 
05) Ιστορία Γενικής παιδείας.
06)   Φυσική Κατεύθυνσης
07) Μαθηματικά Κατεύθυνσης.
08) Αρχαία Ελληνικά Κατ.
09) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
10) Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
11) Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
12) Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
13) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
14) Ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογικής
15) Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Ι.
16) Λατινικά.
17)Αρχές οικονομικής θεωρίας.


Εξετάσεις Εσπερινών

Εξετάσεις ΕΠΑΛ

.

Επαναληπτικές Εξετάσεις


20-06-12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
19-06-12 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κατεύθυνσης
19-06-12 Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
19-06-12 Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
18-06-12 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνσης
18-06-12 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
18-06-12 Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
14-06-12 Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
14-06-12 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
13-06-12 Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
13-06-12 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θετικής Κατεύθυνσης
12-06-12 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
12-06-12 Ιστορία Γενικής Παιδείας
12-06-12 Βιολογία Γενικής Παιδείας
11-06-12 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Εξετάσεις Ομογενών