ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΤΑΞΗ Α

     
1.        Κινηματική
2.        Δυναμική
ΤΑΞΗ Β΄
Φυσική Γεν. Παιδείας

  

4.        Ταλαντώσεις
Φυσική Κατεύθυνσης
           

      1.   Αέρια 
    2.   Θερμοδυναμική   Ι. και ΙΙ.
    3.   Επαγωγή

Χημεία  Κατεύθυνσης
Lavoisier

ΤΑΞΗ Γ΄
Φυσική Κατεύθυνσης

Maxwell
3.  Μηχανική στερεού  Ι.  και ΙΙ.


ΧημείαΓια επικοινωνία:  dmargaris@sch.gr