Τest - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΑΞΗ Β΄ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Αέρια: 1. 2. 3.
Θερμοδυναμική: 1. 2. 3. 3ωρο.
Ηλεκτρικό πεδίο: 1. 2.
Μαγνητικό πεδίο 1.
3ωρο Ηλεκτρικό - Μαγνητικό
Επαγωγή: 1. 2. 3. 4. 5.


ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

Στατικός Ηλεκτρισμός: 1. 2. 3. 3ωρο
Συνεχές ρεύμα: 1. 2. 3.
Ηλεκτρομαγνητισμός: 1. 2.
Ταλαντώσεις: 1.
Επαναληπτικό Διαγώνισμα 3ωρο.