Τest - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΑΞΗ Α΄
Κινηματική: 1. 2. 3. 4. 5.
Δυναμική σε μια διάσταση: 1. 2. 3. 4. 5.
Δυναμική στο επίπεδο: 1. 2. 3. 4.
Κυκλική κίνηση: 1. 2.
Οριζόντια βολή: 1.
Τριβή: 1. 2.
Ορμή: 1. 2. 3.
Έργο - Ενέργεια: 1. 2. 3.

Περισσότερα test-διαγωνίσματα