ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Προβολές

Hλεκτρομαγνητικό Κύμα

Πυρήνας και έλλειμμα μάζας.

Πυρηνικές Δυνάμεις.

Ραδιενέργεια.

Πυρηνική σχάση.

Συστήματα Συντεταγμένων.

Παράγωγος και Διαφορικό.

Eπιστροφή


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.Interactive Physics. MultiLog.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Κατ. Γ΄Τάξης

Test- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ. ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Υλικό διδασκαλίας. Video, Interactive.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.Interactive Physics. MultiLog.

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ.